Duurzaam Inzetbaarheid Advies

Heeft u de koffie bruin? Dan kom ik graag langs voor een Brainstormsessie!

Medewerkers die werken met Werkplezier, nu en in de toekomst

Gezonde en tevreden medewerkers zijn productiever en verzuimen minder. Maar hoe haalt u het beste uit uw medewerkers tot hun 67e, ondanks de stijgende werkdruk en regels vanuit de overheid? Tel daar de Banenafspraak conform Participatiewet nog maar eens bij op. Een goed beleid gericht op duurzame inzetbaarheid of beter gezegd op productieve medewerkers is een uitdaging en zeker geen luxe maar in deze tijd een noodzaak. We spreken dan over medewerkers die competent, betrokken, tevreden en vitaal zijn. En daarbij gaat het niet alleen over ouderen. Wij helpen u hier graag bij.

Samen verantwoordelijk

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerkers en vraagt om betrokkenheid van beide kanten. Een medewerker wil werkzaamheden die aansluiten bij zijn kwaliteiten en waarin hij uitdaging en voldoening vindt. Een werkgever wil een gemotiveerde en enthousiaste medewerker, die bijdraagt aan de continuïteit en winstgevendheid van zijn bedrijf. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid begint bij een goede dialoog tussen werkgever en medewerkers. De rol van de leidinggevende is hierbij essentieel. Een goede leidinggevende weet een positief klimaat te creëren waarin mensen zich geïnspireerd en gestimuleerd voelen. Integraal HR-beleid is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle implementatie van duurzame inzetbaarheid.

Aanpak op maat

Er is geen blauwdruk voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf is immers anders en dat vraagt om maatwerk. Samen met u brengt onze bedrijfsadviseur duurzame inzetbaarheid de gezondheidsrisico’s en de huidige inzetbaarheid van uw medewerkers in kaart. Zo weten we precies waar de uitdagingen liggen en kunnen we een gericht plan van aanpak opstellen. Uiteraard sluiten we aan bij de in uw organisatie bestaande instrumenten en aanwezige kennis.

Het doel: een HR-beleid dat klaar is voor de toekomst.

Totaal aanpak duurzame inzetbaarheid

Werkprivebalanshuis

 

Onze aanpak gaat uit van twee perspectieven: dat van de onderneming en dat van de werknemer. Onze aanpak is helder, praktisch en toepasbaar.

Dit is waar DHC voor staat: het werkvermogen, de inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers versterken, zodat organisaties als geheel beter gaan presteren.

Het huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzame inzetbaarheid

Wij zijn ervan overtuigd wanneer een organisatie een wezenlijke verandering wil in het verlagen van verzuim zij zich dan moeten focussen op het versterken van het werkvermogen van de individuele medewerkers. Dit is waarom het Huis van Werkvermogen gebruikt als methodiek.

Een beperkte focus op verzuim (op de klacht) zorgt over het algemeen niet voor een duurzame verandering. Men is dan voornamelijk bezig met symptoombestrijding.

Juist wanneer organisaties in staat zijn om werkvermogen positief te beïnvloeden, zal er sprake zijn van duurzaam laag verzuim en daarmee duurzame inzetbaarheid. Men is dan effectief en efficiënt bezig met het duurzaam verlagen van verzuim.

Het Huis van Werkvermogen is ontwikkeld door de Finse Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. Hij omschrijft werkvermogen als: de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Het is een balans tussen werk en individu. Werkvermogen wordt beïnvloed door verschillende factoren. Deze factoren komen samen onder één dak in het Huis van Werkvermogen.

Het huis bestaat uit vier verdiepingen:

  • Gezondheid: lichamelijke, mentale en sociale gezondheid van medewerkers
  • Competenties: kennis en vaardigheden van medewerkers
  • Waarden: (kern)waarden, missie en visie van de organisatie en van de medewerkers
  • Werk: werkomstandigheden en de werkinhoud

De omgeving bestaat uit zowel familie, vrienden en bekenden als de maatschappij die ook direct of indirect invloed hebben op het werkvermogen.

Bij een laag werkvermogen dient iedere verdieping te worden geanalyseerd en daar waar noodzakelijk passende maatregelen te worden getroffen. DHC biedt interventies voor zowel werkgever als werknemer op iedere verdieping.

Aanvraag Brainstormsessie

Bedrijfsnaam:

Branche:

Aantal medewerkers:

Adres:

Mail:

Contactpersoon:

Ik wil graag een Brainstormsessie Duurzame inzetbaarheid & Huis van werkvermogen aanvragen:

captcha